Nama Nama Sahabat Nabi Yang Terkenal

Berikut ini adalah sebagian nama-nama sahabat nabi yang cukup dikenal. Tiada tertarik kah anda untuk menjadikan salah satunya sebagai nama putra anda? Akan lebih berkesan lagi jika anda membaca kisah kehidupan mereka. Masya Alloh!

 

    * Abdullah ibn Umar

    * Abdurrahman bin Auf

    * Abu Bakar

    * Abu Dzar Al-Ghiffari

    * Abu Hurairah

    * Abu Ubaidah bin al-Jarrah

    * Ali bin Abi Talib

    * al-Qamah

    * Amru bin Ash

    * Bilal bin Rabah

    * Hakim bin Hazm

    * Hamzah bin Abdul Muthalib

    * Khalid bin Walid

    * Mua'dz bin Jabal

    * Mua'wiyah bin Abu Sufyan

    * Mus'ab bin Umair

    * Sa'ad bin Abi Waqqas

    * Sa'id bin Zayd bin `Amr

    * Thalhah bin Ubaidillah

    * Umar bin Khattab

    * Usamah bin Zaid bin Haritsah

    * Usman bin Affan

    * Uwais Al-Qarny

    * Wahsyi

    * Zubair bin Awwam

 

Menamakan anak kita dengan nama sahabat nabi, diharapkan anak kita akan mengikuti tauladan dari mereka.Penulis: Nama-Nama Islami

Sumber artikel: /notes/nama-nama-islami/nama-nama-sahabat-nabi-yang-terkenal/167026666659832